Tuesday, September 04, 2007

Sa pintig ng cursor, ideolohiya

From Richard Ernacio of the Tinig yahoogroup:

Inaanyayahan kayo ng LIKHAAN: UP institusyon ng malikhaing pagsulat (UP ICW) na dumalo sa "lecture" ni Dr. ROLAND TOLENTINO na pinamagatang "SA PINTIG NG CURSOR, IDEOLOHIYA)" na gaganapin sa SEPT. 14 (BIYERNES), 2:30 pm sa VARGAS MUSEUM. ITO AY WALANG BAYAD

Si dr. tolentino ay kasalukuyang guro sa UP Film Institute at associate sa fiction ng UP ICW.

No comments: