Monday, June 18, 2012

Jupi road concreting

Concreting of road segment going to Jupi funded by the provincial development fund.

Thursday, June 14, 2012

Yoga lessons for free

Ang Australian volunteer sa munisipyo na si Karen Taranto ay magtuturo ng yoga at meditation. Kung gusto nyong subukan ang yoga bago kayo mag sign up sa programa, pumunta sa come-and-try day sa June 16, OSCA Building, Highway 54 (malapit sa Gubat South Central School). Senior citizens can come to try yoga at 9 AM, all others at 10:30 AM. Please share this announcement.

Monday, June 04, 2012

Abaca integrated farming training sa Bentuco

Noong nakaraang linggo, nagtapos ang mga magsasaka ng abaka sa Bentuco sa kanilang training sa integrated farming. Kasama sa larawan ang ilang opisyal ng Fiber Industry Development Authority (FIDA) sa pangunguna ni Dr. Editha Lomerio. Ang layunin ng training ay muling pasiglahin ang industriya ng abaka sa aming bayan matapos ang pinsalang dinulot ng peste.