Thursday, February 02, 2012

Free urological surgical operation

Para sa mga kalalakihan: Magkakaroon ng libreng operasyon sa provincial hospital kung kayo ay mayroong prostate enlargement, orchitis o filariasis (boyong). Pumunta kay Dr Lelis sa Municipal Health Center bago mag Feb 15, Lunes, Miyerkules o Huwebes ng hapon) para magpalista at checkup.

No comments: