Thursday, June 14, 2012

Yoga lessons for free

Ang Australian volunteer sa munisipyo na si Karen Taranto ay magtuturo ng yoga at meditation. Kung gusto nyong subukan ang yoga bago kayo mag sign up sa programa, pumunta sa come-and-try day sa June 16, OSCA Building, Highway 54 (malapit sa Gubat South Central School). Senior citizens can come to try yoga at 9 AM, all others at 10:30 AM. Please share this announcement.

No comments: