Monday, June 04, 2012

Abaca integrated farming training sa Bentuco

Noong nakaraang linggo, nagtapos ang mga magsasaka ng abaka sa Bentuco sa kanilang training sa integrated farming. Kasama sa larawan ang ilang opisyal ng Fiber Industry Development Authority (FIDA) sa pangunguna ni Dr. Editha Lomerio. Ang layunin ng training ay muling pasiglahin ang industriya ng abaka sa aming bayan matapos ang pinsalang dinulot ng peste.

No comments: