Tuesday, August 24, 2004

Gawad ka Amado 2004
"Mga Karanasan ng Pangingibang Bayan"

Tula, Maikling Kwento, Awit at Sining Biswal

Deadline 5:00pm October 29, 2004

Ipadala sa P.O. BOX 700, Araneta Center P.O, Cubao Q.C. 1135 o sa 3B J.Bugallon St., Project 4, Quezon City, Phillippines 1109

Para sa mga katanungan tumawag sa 4219427 o mag-email sa gawadkaamado@yahoo.com o tumingin sa
www.geocities.com/avhrc/main

No comments: